PAV OŽĎANY 2024

Ďakujeme našim PARTNEROM!!!

Oficiálna stránka pretekov

POD ZÁŠTIOU:

Akreditačný formulár pre novinárov

na stiahnutie

Akreditačný form_ProHeating XII. Oždianske serpentíny 2024


ZVLÁŠTNE USTANOVENIA

na stiahnutie a preštudovanie – TU!


Organizátor / sekretariát: PROHeating s.r.o. v spolupráci s obcou Ožďany / OÚ Ožďany

PRIHLÁŠKA NA PRETEKY TU!


Predjazdci: prihlasujte sa na mailovej adrese: info@proheating.sk

Podmienky sú: Štartovné 300€ na oba dni, vozidlo s bezpečnostným rámom, všetky ostatné informácie dostanete pri prihlasovaní.


 

Na podujatí sa bude využívať oficiálna elektronická informačná nástenka, ktorú nájdete tu https://webapp.sportity.com/channel/OZDANY2024

Všetky informácie budú v aplikácii Sportity – Heslo: OZDANY2024

XII. Oždianske serpentíny 2024

14.6. – 16.6.2024

(Dvojpreteky)

DYNAMAX MEDZINÁRODNÉ MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKEJ REPUBLIKY

V PRETEKOCH AUTOMOBILOV DO VRCHU (MMSR PAV)

DYNAMAX MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKEJ REPUBLIKY

V PRETEKOCH AUTOMOBILOV DO VRCHU (MSR PAV)

MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKEJ REPUBLIKY V PRETEKOCH

HISTORICKÝCH AUTOMOBILOV DO VRCHU (MSR PAV – HA)

SLOVENSKÝ KOPCOVÝ POHÁR (SKP)

SLOVENSKÁ TROFEJ PAV HISTORICKÝCH

AUTOMOBILOV PRAVIDELNOSTI (ST PAV HP)

ŠPECIFICKÉ INFORMÁCIE O SÚŤAŽI

Národná športová autorita (ASN): Slovenská asociácia motoristického športu (SAMŠ)
Fatranská 3, 949 01 Nitra, Slovenská republika
+421 37 655 4696 info@sams-asn.sk
www.sams-asn.sk

Organizátor / sekretariát: PROHeating s.r.o. v spolupráci s obcou Ožďany / OÚ Ožďany
Tel.:+421 903 217 776,
Email:info@proheating.sk
Web: www.proheating.sk

Správa prihlášok: Zdenka Pagáčová
+421 903 217 776, info@proheating.sk

Organizačný výbor:
Predseda: Roman Pagáč
Tel.:+421 903 217 776
Email.: info@proheating.sk

Podpredseda: Ján Matej
Tel.:+421 302 908 447
Email.: starosta@obecozdany.sk

Člen: Viliam Liedl, Peter Múčka, Martin Suchovský,