Servis, revízie, montáž a uvedenie do prevádzky vykurovacích zariadení. Zariadenia: plynové, elektrické, tepelné čerpadlá: vzduch-voda + vzduch-vzduch

NAŠE SLUŽBY

Zodpovedný prístup a kvalifikovanosť techníka sú zaručené

SERVIS VYKUROVACÍCH ZARIADENÍ

Vykurovacie zariadenie je zdrojom tepla vo vašej domácnosti. Ak prestane fungovať, zasiahne to takmer každú oblasť vášho domova. Odborní technici z PROHeating s.r.o. majú skúsenosť s riešením takýchto problémov. Vďaka nám si môžete vydýchnuť, všetky závady odhalíme a opravíme.

MONTÁŽ VYKUROVACÍCH ZARIADENÍ

Ak máte v pláne montáž nového vykurovacieho zariadenia, máme v ponuke možnosti, ktoré budú vyhovovať vašim potrebám. Či sa už jedná o plynové alebo elektrické zariadenie, sme tu pre vás na to, aby montáž vášho zariadenia bola vykonaná efektívne a bez komplikácií.

UVEDENIE DO PREVÁDZKY

Pre uznanie záruky musí byť vykurovacie zariadenie uvedené do prevádzky certifikovaným technikom, ktorý bol vyškolený výrobcom zariadenia. Tým sa zaručí bezpečná prevádzka spotrebiča a predíde sa potenciálnym poruchám pri spustení.

REVÍZIE VYKUROVACÍCH ZARIADENÍ

Neudržiavané vykurovacie zariadenie je potenciálnym rizikom, ktoré môže spôsobiť nemalé škody na majetku, nehovoriac o ohrození zdravia a života ľudí v jeho blízkosti. Pravidelná kontrola je preto extrémne dôležitá, dokonca je prikázaná zákonom.

ZNAČKY

O NÁS

AUTORIZOVANÍ ODBORNÍCI

Naši certifikovaní technici poznajú všetky komponenty a súčiastky, dokážu ich identifikovať a správne zaradiť tam, kam patria. Skúsený odborník vám dokaže ušetriť značnú sumu peňazí. Ponúkame opravy, inštalácie a revízie s garanciou spokojnosti zákazníka a kvalitne vykonanej práce.

ZODPOVEDNÍ

Náš tím nikdy nepoľaví z kvality našej práce. Vždy urobíme všetko pre to, aby sme sa uistili, že každá zákazka je dovedená k dokonalosti hneď na prvýkrát. So službami PROHeating s. r. o. po vašom boku si môžete užívať všetky výhody účinného a spoľahlivého servisu vykurovacích zariadení. Ak potrebujete servis, môžete s nami počítať.

FLEXIBILNÍ

Každý problém, s ktorým sa stretnete, má riešenie. Našim cieľom je vás k nemu priviesť. Je nám jasné, že problém môže vzniknúť kedykoľvek, preto nám záleží na tom, aby sme sa vám prispôsobili a dohodli sa na čase, ktorý vám bude vyhovovať. Technici v PROHeating s. r. o. sú rýchli a spoľahliví.

Volajte nám na číslo

Našou hlavnou prioritou je spokojnosť klienta a špičkovo vykonaná práca